Category: 申请补助

2012+2013年幼儿园补助申请政策有修改

本来从2012年起幼儿园补助的申请必须在孩子上幼儿园两个月内提出申请,否则前面几个月的就过期无法申请了。 目前社会部部长做出了新的规定,取消了这个限制。错过了几个月相关补助的家庭还可以重新得到这些补助。已经申请过的家庭,税务局会在2013年6月1日前发信通知的。 Vanaf 2012 kon u alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de maand waarin u de toeslag aanvroeg en de maand ervoor. Deze beperking geldt niet meer. Dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. U kunt daarom alsnog more »

荷兰的补助 2015年最新标准

荷兰补助的介绍  www.knaapabc.nl 荷兰家庭可以申请的补助一般有2种,医疗保险补助和房租补助。除此之外,有孩子的家庭还有可能享受另外3项补助:   补助1: 医疗补助申请基本条件: 有国民基本保险(不能是学生保险,学生ID不能申请这个补助) 个人收入不能高于26.316欧/年(税前)(2015年),如果你有PARTNER,那么你们两个人的收入不能高于32.655欧(2015年)。这个收入是2015年最新的标准,因为经济危机,这个数字下调了,导致2015年以前满足条件的很多人从2015年不再满足条件了。   补助2: 如果自己没有买房子,而是租房子,那么会有一个租房补助,成为HUURTOESLAG。这个是补助,不是通过报税实现的,而是通过申请补助实现的。 其实能申请这个租房补助的人很少,学生吧,住的是学生公寓,不符合房子的条件,有工作的夫妇呢,要么是工资太高,不满足条件,要么是房租太高,不满足条件。一般可以申请这个是租政府福利房的人,但是这个福利房一般不等个3,5年是排不到的,所以说可以申请到这个补助的人很少。 这个房屋租房补助申请条件如下: -房屋居住者均在市政府有报地址 •        -申请者在这个房屋有自己的入门,WC,及厨房 (不是与其他人公用的) •        -租金在200欧到710,68欧之间(裸租价格) •        房屋所有居住人的收入加起来不高于€ € 29.800欧(税前)左右,具体的金额还跟年龄以及是否单独居住有关系。 •        如果有存款,那么存款超过2万欧元对这个房租补助也有影响。 这两个是补助,跟退税不是一回事情。需要申请。2014年的申请最晚是在2015年9月1日前,之后就过期了。我们的建议是都申请,因为如果不满足条件,那么最多把申请到的补助给退还回去,但是如果不申请或者如果申请晚了,即使后来发现满足条件,也不能再申请了。   有孩子的家庭有可能享受到关于孩子的补助有: 1.              KINDERBIJSLAG:每个季度190多欧,几乎每个有孩子的家庭都可以申请。在荷兰本地出生的孩子一般不需要申请,SVB会自动给家庭信件,通知这个补助的发放,新到荷兰的新移民家庭一般是需要申请并通过SVB的调查之后才能拿到的。 2.              KINDERGEBONDEN BUDGET:每年最高为1000欧左右(一个孩子的情况,两个孩子的话会更多),但是跟父母收入有关,夫妻二人的收入高于5万多欧左右就拿不到这个补助了,而且这个跟上面的那个KINDERBIJSLAG有关系,如果上面那个申请不到,这个也无法申请的。 3.              KINDEROPVANGTOESLAG,是孩子上幼儿园费用的补贴,跟孩子上几天幼儿园和夫妻收入有关,从2012年开始,如果夫妻有一方不工作的话,就拿不到这个补助了,因为这个补助是鼓励夫妻双方都工作的,如果其中一方不工作的话,政府认为不工作的一方可以自己带孩子不必送幼儿园,所以就无权拿到这个补助了。这个申请的时间是孩子上幼儿园的当月或者下个月,再晚的话前面几个月的补助就拿不到了。   如果您觉得自己满足条件,可以联系我帮你申请。一般情况下这些补助您只要申请一次,以后每年就自动续了,但是如果您在以后的年份里收入或者家庭情况有变化,必须及时报给税务局,否则您拿的金额跟实际上可以拿的出入很大,以后会需要进行多退少补的。 more »

计算一下自己在2014年需要交多少医疗保险

目前荷兰新的跟收入挂钩的医疗保险引起了热议,虽然反对声很大,但是在上议院通过的可能性很大。你可以在这个网站上计算一下自己NETTO每个月需要交多少,这个计算只是计算一个人的情况,不是一个家庭的: 以一个年薪7万的个人(不是一个家庭哦)为例,按照新政,他需要交5650欧元的保险,但是年终可以有1806欧元的退税或者税收优惠,NETTO应该是交3844欧元,平均每个月320欧,目前是每个月110欧,所以他每个月将多交210欧元。 赶快自己去计算下吧:http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/41761/bereken_uw_zorgpremie

留学生不能申请保险补助

很多在荷兰的中国留学生去申请保险补助,一般都会拿到钱,但是过段时间后税务局又会让留学生把钱退回去,因为留学生的居留是不能申请这个补助的。以前也有介绍过申请这个补助的具体要求,但是当时没有明确表示留学生不能申请这个补助,现在补充如下: 申请这个补助的具体要求如下: 1。 年满18岁 2。有基本国民保险 3。收入不能高过35059欧元,如果有伴侣,两个人收入总和不能超过51691欧元。 4。在荷兰的留学生不能申请这个补助,但是以下两种情况例外: – 年龄大于30岁的留学生 – 在荷兰学习但是在荷兰有工作收入  

Tagged with:

荷兰留学生毕业后在荷兰工作可以进行学费退税

到荷兰留学的国际学生,一般要交纳比当地人高很多的学费,金额从5000欧元到15000欧元/年不等。这样大笔的支出,在以后的年份里,如果在荷兰当地找到了工作,开始成为纳税人,那么以前的学费可以退大概30%左右。就我在过去三四年里操作的CASE来说,成功率是100%,按照程序申请,正确填写报税,并及时给税务局提交相关的证明材料,这个退税就会进行的很顺利,就是时间一般要花的很长,这个是因为,税务局一般先优先处理上一年的退税,而学费退税一般牵涉到往上追溯5年的退税,所以税务局要花的时间也会相应的更长。 更多的学费退税的讨论,请看这个讨论帖子:免费普及税务知识,有偿帮助退税 学费退税比较复杂,尽量不要自己操作,因为我这里很多客户都是原先自己填写学费退税,结果失败后又找到我来修改,报税的修改比直接报税复杂很多,所以最好不要自己操作。  

Tagged with:

ZORGTOESLAG 医疗金补助的申请条件

很多人都可以拿到这个保险补助,尤其是低收入者: 申请这个补助的条件: 你必须18岁以上 必须保了基本国民保险(就是每个月100多欧的那个医疗保险,学生的保险不行). 你如果单身,那么个人收入不得超过29.069欧元/年。如果你是结婚或者同居的,那么两个人合起来年收入不的高于47.520欧元/每年。这个数字每年都有小幅度的调整。  

获得房租补助的条件

在荷兰,要申请房租补助,大概需要一下条件: •        -房屋居住者均在市政府有报地址 •        -申请者在这个房屋有自己的入门,WC,及厨房 (不是与其他人公用的) •        -租金在210欧到632欧之间 •        房屋所有居住人的收入加起来不高于28475欧 这个是适用于大多数的要求,如果有小孩子的话,收入可以允许高些。 其实说实话,满足这个申请租房补助条件的人很少,一般都是租政府房的人才可以申请到,原因如下: 1。留学生的签证不可以申请这个补助 2。毕业了以后在荷兰工作的,有些自己开始租单门独户的房子,但是要么是房租高于632欧,要么是工资过高。 所以很少有人可以申请到这个。

Tagged with: , ,
Top